نانو افزودنی‌های پلی اتیلنی

نانو افزودنی‌های پلی اتیلنی

نانوافزودنی‌های پلی اتیلنی معمولاً به صورت پودر یا پلیمر مذاب تهیه و به محصولات پلی اتیلنی اضافه می‌شوند. این نانوافزودنی‌ها می‌توانند خواص مکانیکی، شیمیایی یا فیزیکی پلی اتیلن را بهبود بخشیده و عملکرد آن را بهتر کنند. به عنوان مثال، افزودن نانوذرات پلی اتیلن می‌توانند مقاومت کششی و ضربه‌ای پلی اتیلن و همچنین مقاومت آن در برابر خوردگی را افزایش دهند.

به طور کلی، استفاده از نانوافزودنی‌های پلی اتیلنی می‌توانند بهبود قابل توجهی در خواص مکانیکی، فیزیکی و حرارتی محصولات پلی اتیلنی ایجاد کنند. این نانوافزودنی‌ها همچنین می‌توانند به صورت کامل یا جزئی به جایگزینی مواد پرکننده سنتی در فرمولاسیون پلیمرها استفاده شوند.

استفاده از نانوذرات در پلی‌‌اتیلن علاوه بر بهبود خواص مکانیکی، می‌توانند خواص جدیدی از جمله خواص آنتی باکتریال و خواص مهم دیگری نیز در محصولات پلی اتیلنی ایجاد کنند که کاربردهای آن را گسترش می‌دهد.

استفاده از نانوذرات در پلی‌‌اتیلن علاوه بر بهبود خواص مکانیکی، می‌توانند خواص جدیدی از جمله خواص آنتی باکتریال و خواص مهم دیگری نیز در محصولات پلی اتیلنی ایجاد کنند که کاربردهای آن را گسترش می‌دهد.

ویژگی های محصول
مشخصات مشخصات