...
فرصت شغلی

در شرکت پدیده پلاستیک پشتیبان(پتروهانیک)، بر اساس نیاز سازمان، فرصت جذب و استخدام افراد جدید وجود دارد و ما همواره برای دستیابی به اهدافمان به همراهی افراد با استعداد نیاز داریم. فرصت‌های شغلی ما در صفحه فرم استخدام قابل مشاهده است.

فرم استخدام

    نام و نام خانوادگی(اجباری)
    تحصیلات شما
    ایمیل شما
    شماره همراه (اجباری)
    ارسال رزومه